<acronym id="k8oi2"></acronym>
<sup id="k8oi2"><rt id="k8oi2"></rt></sup><object id="k8oi2"><noscript id="k8oi2"></noscript></object>
<rt id="k8oi2"><center id="k8oi2"></center></rt>
<rt id="k8oi2"><optgroup id="k8oi2"></optgroup></rt>
<rt id="k8oi2"></rt>
<acronym id="k8oi2"><small id="k8oi2"></small></acronym>
<acronym id="k8oi2"></acronym>
<acronym id="k8oi2"><small id="k8oi2"></small></acronym>
 • 網(wǎng)站首頁(yè)
 • 公告
 • 動(dòng)態(tài)
 • 紀事
 • 涂氏家譜
 • 譜迅
 • 機構
 • 大事
 • 宗彥賢達
 • 古代
 • 近代
 • 現代
 • 宗親聯(lián)系
 • 名錄
 • 相冊
 • 尋親
 • 譜牒家乘
 • 譜序
 • 祖像
 • 字派
 • 家族建筑
 • 村落
 • 宗祠
 • 祖陵
 • 涂氏產(chǎn)業(yè)
 • 企業(yè)
 • 人才
 • 廣告
 • 網(wǎng)站事務(wù)
 • 留言
 • 投稿
 • 鏈接
 • 涂姓史話(huà)
 • 源流
 • 傳說(shuō)
 • 文化
 • 涂氏宗祠
 • 宗祠
 • 祭祀
 • 記錄
 • 相關(guān)鏈接
 • 百科
 • 貼吧
 • 預留
 • 關(guān)于本站
 • 宗旨
 • 歷程
 • 聯(lián)系
 • 熱門(mén)搜索:涂氏宗祠
  當前位置: 首頁(yè) 涂姓史話(huà) 家族文化 ?巍巍涂氏賦

  ?巍巍涂氏賦

  來(lái)源:自撰   發(fā)表:涂心元(東方碩)   發(fā)表日期:2022-02-24   瀏覽次數:   【加入收藏夾】

  巍巍涂氏賦


  夫涂山氏者,乃上古之遠源氏族也。肇啟懷遠之福地,延生侯國之搖籃。是處地靈人杰,景勝物繁。詩(shī)經(jīng)吟淮水,禹績(jì)壯涂山。涂山氏國聲威赫赫,涂水源流惠澤漣漣。乃領(lǐng)東夷豐民之強族,斯為大禹治水之中堅。助禹以興國祚,得姓而啟族先。夏禹攜嬌會(huì )盟①,涂嬌育啟馭天②。累朝多直士,歷代出鴻鸞。執忠心而鯁骨,懷志膽以披肝。

  稽夫,欽公仕晉,羲之書(shū)函③?!肮ιw臣鄰勛存社稷”④,爵拜吳侯績(jì)載譜傳。豐城遺冢,侯墓尋磚⑤?!拔姆馐垂罡辟饴暘q壯,“武賜新吳⑥將相家”兮跡未淹。祖德流芳滋故邑,宗功浩大掩長(cháng)巒?;_(kāi)豫章郡,裔徙大東南。源頭衍脈千江去,宗室分支四海連。東馳魁俊,南繞星環(huán);西遷宗杰,北擁芝蘭。行武強身遵武道,著(zhù)書(shū)立說(shuō)種書(shū)田。登科攀桂多進(jìn)士,掛綠懷黃幾朝班。喜人文輩出,雁塔銘鐫;看龍翰閃耀,鳳翼錦旋。列鼎居宰相⑦,奪魁點(diǎn)狀元⑧。尚書(shū)元帥榮祖廟⑨,榜眼探花樹(shù)標桿⑩。

  觀(guān)夫,族聚群彥兮! 仙葩開(kāi)峽谷,文杰簇黎川。經(jīng)世鴻儒范,齊家圣訓篇。伯昌公賦千言排律,鴻儀公化百險回灘⑾。斯皇公春賦春華明明溢野,夏賦夏陽(yáng)炙炙如炎;秋賦秋肅蕭蕭墜葉,冬賦冬雪颼颼侵簾。勵志旌功,三桂坊樹(shù)碑家廟里;精忠報國,四忠烈塑像碼頭邊。國鼎公烙刑殉國,常吉公替父赴難⑿。盡忠功至偉,抱節死猶甘。

  科甲滿(mǎn)室兮! 美譽(yù)奇才四,高標妙品三⒀。喬梓聯(lián)芳得桂,棣棠并秀步蟾。九子十州⒁留美贊,三賢五桂⒂繼榮銜。廉能表率,涂曉公仕唐金聲玉色;嘉政楷模,大經(jīng)公治水德望瑤璠。臨危請命,俊生公挺身退寇⒃;鑒古辯章,涂漢公仗義執言。通經(jīng)邃“易”,溍生公課書(shū)論著(zhù)⒄;避仕修身,定辭公懸賞養廉⒅。捐居掘井稱(chēng)善士⒆,善酬鄉梓;割股求醫贊孝行⒇,孝養椿萱。浩氣凜乎! 大郎公逐賊寇驅邪魔兮,安定一方土;初心盡矣! 涂坊鎮游花燈走古事兮,盛行七百年。高吟清韻,慶合祠升主;勁賦古風(fēng),欣雄筆如椽。各地精英如豹變,閩汀將校若鵬摶。能仕躋身名宦;良才享譽(yù)鄉賢。

  積古創(chuàng )新,珠明高處;與時(shí)俱進(jìn),鳳集前沿。春明門(mén)、青瑣門(mén),門(mén)門(mén)龍躍;社科院、工程院,院院璧聯(lián)。衣冠時(shí)加碩士,巾幗不讓兒男。往昔乎,青禁客、龍頭客、金鑾客、丹青客、雕龍客、桃源客、辭客、朗客,客客聞雞起舞;而今也,科學(xué)家、教育家、文學(xué)家、書(shū)畫(huà)家、醫學(xué)家、企業(yè)家、作家、專(zhuān)家,家家勵志比肩。

  一體同心,心留瑞夢(mèng);千門(mén)共力,力向層巔。聯(lián)宗攻略,創(chuàng )業(yè)攻關(guān)。修譜出力,建祠捐錢(qián)。宗祠廣布,俎豆常添。牌樓挺立,堂號高懸。輝煌古雅,肅穆莊嚴。列宗列祖,神位神龕。尋音拜影,追本邃原。家聲未遠,祖德常瞻。燕翼貽謀厥后,克紹箕裘徽前。遙看涂家寨上兮,“涂姓天下園,寨上九百煙?!睍硲咽跁?shū)院兮,“富不學(xué)則亡其家,貴不學(xué)則失其位,貧不學(xué)則墜其宗,賤不學(xué)則喪其身”,煌煌遺祖訓,悠悠響講軒。萬(wàn)里家風(fēng)衍慶,千秋祖澤均沾。修橋補路善行贊,助老恤孤美德延。中華嘴(地名)間留祖跡,涂家橋上望閩帆。德種四時(shí)好,福收一世甜。賢門(mén)多余祚,暖地少高寒。四海嘉聲聞無(wú)限,一支拙筆寫(xiě)不完。

  滔滔淮水兮,古今脈衍;巍巍涂氏兮,華夏瓜綿。放眼長(cháng)空,龍騰虎躍;植根后土,瓞衍藤牽。共脈傳宗,枝繁葉茂;百川歸海,水闊云淵。寄懷登樓,宜當宜愿;行者趕路,越走越寬。胸懷家國,宗承忠孝;詞賦春秋,歌詠坤乾。精誠團結,縱橫可托;仁愛(ài)同行,上下相安。銜志壯游,韶華共享;流光普照,好夢(mèng)常圓。禮新宜恩故兮,霞明萬(wàn)世;繼往貴開(kāi)來(lái)兮,岳立九寰。有詞西江月一闋祝曰:

  涂姓流芳萬(wàn)世,宗功廣布千門(mén)。家聲繼序仰深恩。反始當知報本。    敬祖弘揚美德,睦宗感詠賢親。和和美美一家人。恭祝一帆風(fēng)順。


  涂心元(四川威遠嚴陵鎮樓子灣)

  2022年元月12日


  注:本賦僅選輯古代部分涂氏名人,近代、現代眾多名人未錄。

  ①史稱(chēng)涂山之會(huì ),“禹會(huì )諸侯于涂山,執玉帛者萬(wàn)國”。

  ②涂嬌:母儀天下,生子啟,啟成為夏朝開(kāi)國君主。

  ③書(shū)翰:指與欽公同朝為官的書(shū)法家王羲之所書(shū)有關(guān)欽公之《侍中帖》。

  ④“功蓋臣鄰勛存社稷”:譜傳系元帝司馬睿頒布的封候敕書(shū)句。

  ⑤欽公墓在豐城秀市鎮涂坊村,有“八分書(shū)”(隸書(shū))“涂侯?!蹦勾u。

  ⑥石麓:今宜黃縣二都鎮簾前村。新吳:今江西奉新縣。

  ⑦宰相:涂伯嘉:江西奉新人。唐朝時(shí)期宰相,加太子太保,上柱國。

  涂國鼎:黎川人,明萬(wàn)歷丁末進(jìn)士,吏部尚書(shū),加太子少保,稱(chēng)冢宰.太宰。

  涂天相:孝感人。清康熙42年進(jìn)士,清代大臣。官至刑部、兵部、工部尚書(shū)。因明朝廢除宰相,故六部尚書(shū)相當于宰相。

  ⑧狀元:涂雍:奉新人,唐憲宗元和狀元。

  涂承芳:奉新人,南宋紹興元年辛亥榜狀元。

  ⑨尚書(shū):涂伯溫:奉新人,授刑部尚書(shū)。涂泉:奉新人,授刑部尚書(shū)。涂安:高安人,唐禮部尚書(shū),敕封榮祿大夫。涂秉濱:奉新人,北宋進(jìn)士,官至刑部尚書(shū)。涂季翔:溫州人。北宋徽宗庚子登宋宣和第,攫徽獻閣侍制禮部尚書(shū)。贈升朝請大夫。涂仕國:高安人。南宋兵部尚書(shū)。

  涂謙倫:溫州人,宋度宗辛未經(jīng)史博學(xué)廷對第一授吏部尚書(shū),贈太子太宰。涂宗睿:梁平人,兵部尚書(shū)。涂崑:貴州省人,明孝宗年進(jìn)士,授兵部尚書(shū)。涂宗浚:南昌人,授兵部尚書(shū)。涂宗瀛:六安人,清道光授兵部尚書(shū)。

  元帥:涂仲熊:宜黃人,金紫光祿大夫,東南十二正將兵馬都元帥。

  ⑩榜眼:涂逢震,南昌人,清乾隆40年乙未榜進(jìn)士,一甲第二名榜眼。

  探花:涂瑞,番禹人,明成化23年丁末進(jìn)士第三名,授探花。

  ⑾伯昌公吟《壽太宰兄徯如先生七十一百韻》排律,可謂千古一絕。鴻儀公古風(fēng)《入峽》,道盡南還休假后,乘江復歸西蜀履知縣職之水路艱險。

  ⑿黎川四忠烈:國鼎公:攝吏、兵、工三部尚書(shū)。1646年清軍克南昌等城被俘,受盡烙刑殉國。伯昌公:兵部左侍郎兼都察院右副都御史,賜上方寶劍。1650年寧都城陷,書(shū)“但知守經(jīng)死,不知達權生”于墻而慷慨就義。世名公:龍溪知縣,城破被捕,子常吉去清兵營(yíng)欲替父赴死,均被殺。

  ⒀奇才四:豐城謙公、其弟觀(guān)公,及觀(guān)公之子升公、旦公,均為進(jìn)士。

  妙品三:指才學(xué)、書(shū)法與儀表皆妙之涂瑞公,為文汪洋宏放,頃刻數千言。

  ⒁九子十州:宜黃僓公生9子皆任知州,女妙寶之婿任撫州知州。

  ⒂三賢:宜黃驥公為宋理宗寶慶元年丙戊科進(jìn)士,生3子良規、良佐、良恢皆進(jìn)士。五桂:北宋宜黃縣涂濟公生5子大任、大琳、大經(jīng)、大明、大節俱登進(jìn)士,時(shí)曰“五桂堂”,堪比唐時(shí)“五竇聯(lián)珠”。

  ⒃涂俊生,字友良,番禺人。黃寇反,詔許自新,求人賢,無(wú)敢應者??∩闳徽埿?,至則諭以禍福,賊皆羅拜聽(tīng)命。

  ⒄涂溍生,宜黃人。元代著(zhù)名經(jīng)學(xué)家、學(xué)者,精通《易經(jīng)》六爻算卦之學(xué)。

  ⒅涂定辭,貯錢(qián)五十萬(wàn)以賞廉者,卒不得一人。避仕而寧居石室學(xué)道。

  ⒆涂文師兄弟捐居作邑署,又鑿井益民。原奉新大街有涂公井并祀廟。

  ⒇孝子:涂攀桂:豐城人。父病危,割股和藥,竭盡孝思。事詳本譜《孝子涂攀桂歌序》。涂爾惠:豐城人,豐城譜載母年60寢疾,割股和藥以進(jìn),滿(mǎn)室聞異香,母療立愈。


  另注:本文修改潤色涂禮敦宗親。另承蒙四川威遠縣周家良先生悉心指導;湖北仙桃涂紀林、福建長(cháng)汀涂龍生、廣東梅州涂增泉、江西黎川涂國華宗親指導和提供資料,在此一并致謝!


  敬請宗親們指導和斧正!謝謝!

  關(guān)于《?巍巍涂氏賦》的評論
  暫無(wú)評論,歡迎發(fā)表您的見(jiàn)解。
  發(fā)表評論 必須登錄后才能發(fā)表評論,還未注冊?
  您還未登錄 用戶(hù)名: 密碼:
  天下涂氏網(wǎng) tushi.cn Powered by TuShiCms 主管單位:天下涂氏網(wǎng)管理委員會(huì )
  站長(cháng):涂秋亞 常務(wù)站長(cháng):涂衛富 涂道明 副站長(cháng):涂恒強 涂偉中 涂建有
  涂氏QQ群1:5086881(已滿(mǎn)) 群2:8530384(已滿(mǎn)) 群3:47711282 信息產(chǎn)業(yè)部備案號:閩ICP備09026995號
  国产办公室沙发系列高清,国精产品永久999,大地资源影视免费观看,十大B型哪个最好最紧,少女视频哔哩哔哩免费 中文日产码2023天美| 大地中文在线观看| 97在线观看| 黄瓜视频IOS| 亚洲一码二码三码精华液| 最好看免费观看高清视频韩剧| 私密直播全婐APP免费| 国产精华最好的产品人V中文| 特级bbbbbbbbb视频| 波多野结衣网站|